Zakázané správanie
Techniky v light contacte sa vykonávajú tak, aby neprišlo k silnému kontaktu. Techniky vo full contacte sa vykonávajú i so silným kontaktom.
 
Zakázané správanie je najmä:
::: nerešpektovanie verdiktu rozhodcu
::: nekontrolovaná technika
::: útok na genitálie, hrdlo, kĺby
::: podmet nad členkom
::: sácanie, hody, úchopy, páky
::: opakované úniky zo zápasiska a vyhýbanie sa boju
::: útok dlaňou, ľakťom, predlaktím, kolenom
::: útok na súpera, ktorý sa nachádza na zemi
::: pridŕžanie sa povrazov, alebo rohov pri vykonávaní útoku, pričom je povolené odraziť sa od povrazov, rohov
::: nerešpektovanie súperovej, alebo svojej bezpečnosti
::: predstierané zranenie
::: rozprávanie a gestikulácia
::: nízke predklony
::: otáčanie sa súperovi zadnou časťou tela, bez úmyslu vykonania účinnej bodovateľnej techniky
::: útok mimo platné zásahové a úderové plochy
::: akékoľvek neslušné správanie pretekárov, trénerov, kaučov alebo divákov

Tresty
::: Napomenutie
::: Varovanie
::: Mínus bod
::: Diskvalifikácia zo zápasu, súťaže, z viacerých súťaží

Napomenutie sa vykonáva najmä pri drobnejšom porušení pravidiel, napr. pre neúmyselnom prešľape, pri opakovanom posúvaní sa chráničov mimo predpísanú plochu, nevýrazná gestikulácia k súperovi alebo rozhodcovi a pod. Napomenutie sa nehodnotí.

Varovanie sa udeľuje pri závažnejšom porušení pravidiel, najmä pri zakázanom správaní. Pri varovaní sa do bodovacieho protokolu zaznačuje mínus bod.

Mínus bod sa môže udeliť aj bez predchádzajúceho varovania, či upozornenia. Najmä ak sa jedná o zjavné a závažné porušenie pravidiel.

Diskvalifikáciou sa pretekár potrestá po viacnásobnom varovaní, po druhom mínus bode, alebo vtedy, ak svojim konaním, alebo konaním členov svojho družstva závažne porušia pravidlá kickboxu.


 
© copyright 2006 / Kickbox.sk. Powered by Isotoxin Industries.