Biomechanické vzťahy
Každý pohyb tela súvisí so skracovaním a predlžovaním svalov. Na dosiahnutie maximálnej sily pomocou kontroly nad skracovaním a predlžovaním svalov je potrebných veľa faktorov. Pri kickboxe nie je potrebná sila na zdvíhanie ťažkých závaží, ale sila získaná pomocou rýchlych a švihových pohybov. Sila úderu niektorého technického prvku je úmerná rýchlosti jeho uskutočnenia. V kickboxe sa dynamická sila prejaví v rýchlosti pohybu niektorej časti tela. Výsledkom pohybu je sila úderu, ktorá vychádza z masy tej - ktorej časti tela, znásobená štvorcom rýchlosti. To znamená, že ak sa rýchlosť úderu zdvojnásobí, sila úderu sa premení na štvornásobnú. Túto silu možno dôsledne využiť len pri koncentrovanom údere.

Niečo o rýchlosti
Pod rýchlosťou rozumieme schopnosť vykonať určitý pohyb maximálne rýchle. Rýchlosť spočíva predovšetkým v harmonickej súhre svalov a nervov. Rýchle pohyby sú výrazom dokonalej koordinácie nervových centier. Zo skutočnosti, že rýchlosť je najmä neuromuskulárnym dianím, možno vyvodiť, že si ju možno osvojiť iba do určitého stupňa. Závisí to od somatického typu športovca, pričom dôležitú úlohu hrá nervový systém, temperament a pod. Rozvoj rýchlosti podľa typu športovca má teda svoju prirodzenú hranicu.

Poznáme niekoľko tréningových metód (metódy – vo vzduchu, vo vode, ohňom, mäkká metóda atď.). Tu sú dve z nich:

„Metóda vo vzduchu“
Nazýva sa tak preto, lebo ukončenie techniky nenaráža na odpor, ide do prázdna, do vzduchu. Postavte sa do bojového postoja. Teraz pomaly a presne striedavo vyrazte vpred pravou a ľavou päsťou (predný zadný direkt)! Pri každom opakovaní zrýchľujte a asi po piatom opakovaní vyrazte maximálnou rýchlosťou! Koncentrujte sa na päsť, pripravenú na úder. Urobte to vždy vľavo a vpravo za sebou tak rýchlo, ako len môžete! Nie je to vlastne nič iné ako dvojitý úder. Tejto metóde, nech je akokoľvek jednoduchá, nemožno uprieť veľký účinok.

Dôležité je: 1. Začať pomaly, neustále zrýchlovať, pričom medzi dvojitými údermi treba urobiť vždy krátku prestávku (raz sa nadýchnuť a raz vydýchnuť) 2. stále skracovať časový odstup medzi ľavým a pravým úderom 3. oba údery päsťou vykonať pri jednom 4. vydýchnutí denne vykonať 10 sérií po 20 dvojitých úderov. Pri 7. 8. sérii možno držať v každej pästi 0,5 kg činku na stupňovanie rýchlostnej sily.

,,Metóda vo vode"
Táto druhá metóda sa používa vo vode (plaváreň, jazero, rieka, more atď.). Treba sa postaviť do vody siahajúcej po krk a začať ako predtým, t.j. dvojitým úderom. Tréning vo vode je výhodný aj pri technikách nôh, lebo brzdiaci účinok vody pôsobí podobne ako obuv so závažím. Aj tu treba techniky vykonať čo najpresnejšie. Začne sa pomaly, potom sa postupne stále zrýchľuje a napokon sa urobí niekoľko sérií mimo vody.

Bodové sústredenie
Pri kickboxe sa sila úderov sústreďuje na malé plochy (hánky na ruke, brušká chodidla atď.), čo umožňuje dosiahnuť hĺbkový účinok v najvyššej miere.

Časové sústredenie
Čím je úderový impulz kratší, tým dlhší je okamžitý účinok šoku. V dôsledku toho majú rôzne techniky kickboxu prekvapujúci účinok.

Svalové sústredenie
Počet svalov zapojených pri určitom prvku spolurozhoduje o sile úderu. Keďže sila paží a nôh nie je dostačujúca, nasadí sa sila svalov celého tela a tá sa vedie ďalej ku kontaktnému bodu.

Napätie a uvoľnenie
Každý technický prvok treba začať s úplne uvoľneným svalstvom najmä preto, aby sa dosiahla najväčšia rýchlosť. Svalstvo celého tela sa napína iba v konečnej fáze. Telo sa tak stane jedným stuhnutým svalovým blokom, ktorý sa po dosiahnutom kontakte znova uvoľňuje. Je samozrejme, že uvoľnenie svalstva v konečnej fáze by oslabilo účinnosť prvku. Pravda, svalstvo nemôže byť ani v stálom napätí, lebo telo by sa rýchlo unavilo. Z tohto dôvodu treba dômyselne striedať napätie a uvoľnenie, zaťaženie a odpočinok.

Dýchanie
Správna technika dýchania je v kickboxe mimoriadne dôležitá. Pred začatím akcie treba vdýchnuť, pri samotnom výkone zasa krátko a energicky vydýchnuť, pričom časť vzduchu treba vydýchnuť prudko a zvyšok vtlačiť k brušnej stene kvôli ľahšiemu uvoľneniu svalstva. Po skončení akcie treba ihneď vdychovať. Je známe, že výdych pomáha napnúť svalstvo a vdych ho zase uvoľňuje. Spôsob dýchania a napätia svalstva vytvárajú preto nerozlučnú jednotu.

Psychologické úvahy
Kedže kickbox je bojové umenie (šport) rozhodujú v ňom aj psychologické momenty. Ak súperi sú technicky rovnocenní, rozhoduje psychická pevaha. Tá je „ovocím“ pravidelného a intenzívneho tréningu.
© copyright 2006 / Kickbox.sk. Powered by Isotoxin Industries.