Technická vyspelosť

V rôznych medzinárodných a národných organizáciach a kick-boxérskych školách sú bežne vídané stupne technickej vyspelosti podobne ako v karate, alebo v džude. Na základe dosahovania rôznych technických stupňov si môže adept sledovať svoju technickú vyspelosť (kyu, dan). Taktiež, ak sa niekto rozhodne robiť trénera, alebo inštruktora, tak musí byť preskúšaný technickou komisiou, pričom svoje technické znalosti musí doložiť daným stupňom technickej vyspelosti, čo je zárukou toho, že tie techniky aj dostatočne dobre ovláda na to, aby ich mohol učiť. Tak isto to je aj pri zápasení v szkb, kde sa musí kickboxér preukázať najmänej 5. kyu, aby mohol nastúpiť v zápase.
 
© copyright 2006 / Kickbox.sk. Powered by Isotoxin Industries.