Priebeh tréningov

Tréningy prebiehajú v zmiešanej skupine (dievčatá aj chlapci) 3 krát do týždňa. Tu sa

žiaci z výkonnostnej skupiny A učia presne diferencovať charakteristiky pohybov a riadiť ich.

 

•orientovanie sa v priestore a čase (ring)
•rýchle reagovanie na rozlične signály a situácie
•presné a rýchle uskutočňovanie pohybových činností
•predvídanie polohy pohybujúceho sa zápasníka v dôležitom momente
•prispôsobenie sa meniacej sa situácii v zápase a novým pohybovým úloham 

 

Žiaci v B- čku a C- čku sa učia základné techniky, osvojujú si nové cviky a pohyby   

a nadobúdajú  fyzickú kondíciu.

 

                                                                                                        

 

                                                                                                       

                                                                                                                                   

                                                                                           

Tréningy vo fotografiách

 

 

© copyright 2006 / Kickbox.sk. Powered by Isotoxin Industries.