Terminológia

AIKIDO 
japonské bojové umenie, jeho zakladateľom bol Morihei Uešiba. Snaží sa o dosiahnutie vnútornej aj vonkajšej harmónie s prírodou.Využíva kruhové pohyby. Z pôvodnej verzie sa vyvinuli ďalšie štýly.
 
AKUPUNKTÚRA
čínska medicínska metóda, ktorá lieči vpichovaním ihiel do určitých bodov na tele. Body sa nazývajú meridiány.
 
ATEMI
japonské umenie útočenia na vitálne body. Využíva sa často v džu-džuce, v džude je zakázané.
 
BANDEŠ
 indická technika prázdnej ruky. Používa sa v boji proti ozbrojenému útočníkovi. Nezamierava sa na usmrtenie útočníka.
 
BANDO
barmské bojové umenie oplývajúce nespočetnými boxerskými technikami. Opiera sa o štýly rôznych zvierat. Patria k nim: divá sviňa, býk, kobra, jeleň, orol, opica, vták, panter, pytón, škorpión, tiger a zmija. Na Západ ho uviedol Dr. Mung Gyi v roku 1962.
 
BIELY PÁS
vo väčšine japonských bojových umení biely pás označuje začiatočníka.
 
BO
 195cm tyč používaná v Japonsku a na Okinawe.
 
BOKKEN
pevný drevený meč. V kende a iných bojových umeniach sa používa pri tréningu. V rukách odborníka však môže spôsobiť smrteľné zranenia.
 
BUŠI
japonský termín označujúci bojovníka, ktorý dodržiava kódex bušido ( kódex cesty bojovníka). Bušido bol etický kódex samurajov, ktorý zdôrazňoval česť, oddanosť, povinnosť a poslušnosť.
 
ČANG SANG - FENF
legendárny majster bojových umení a veľký taoistický filozof, zakladateľ taj či čuan, jednej z troch interných škôl čínskeho boxu.
 
ČCHIN - NA
veľmi zložité a náročné čínske zápasnícke umenie. Jeho protagonisti nesmú začať zápasiť bez dôkladnej znalosti anatómie, ktorá je zárukou úspešného uplatňovania techník.
 
ČI
vnútorná energia, vesmírna sila, ktorú možno spútať pomocou série špeciálnych dýchacích cvičení. Nazývajú sa či kung alebo či gung. Výrazne zlepšuje zdravotný stav a zvyšuje silový potenciál. Jej rozvíjanie je základnou požiadavkou u protagonistov taj či a singi.
 
ČIERNY PÁS
predstavuje prvý významný stupeň v tréningu. Tí čo získajú čierny pás, sa môžu stať učiteľmi. V japonskom systéme hodnotenia sa čierny pás nazýva šodan.
   
ČÍSLOVKY
iči, ni, san, či, go, roku, šiči, hači, kyu, džu - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 
ČUAN FA
čínsky výraz, ktorý znamená cesta päste. Správny termín pre to, čo väčšina ľudí nazýva kung fu.
 
ČUDAN
v japonských bojových umeniach oblasť hrudníka. V karate jeden z troch cieľových bodov na tele.
 
DAISENSEI
veľký učiteľ, čestný titul, ktorý nosia iba učitelia v najvyššom postavení.
 
DAITO RJU
štýl aiki-džucu, z ktorého sa údajne vyvinulo aikido.
 
DAN
japonský termín pre nositeľa čierneho pásu
 
DIT DA JOW
špeciálna bylinková tinktúra s liečivým účinkom pripravená podľa tajného receptu. Poznajú ju takmer všetky čínske bojové umenia. Chráni pred zraneniami a podliatinami.
 
DO
japonské slovo pre cestu. Používa sa ako koncovka v názve bojového umenia, napr. karate alebo kendo.
 
DODŽO
tréningová hala alebo telocvičňa, v ktorej sa trénujú všetky japonské bojové umenia.
 
DŽODAN
v japonských bojových umeniach označuje hornú časť tela nad ramenami.
 
FORMA
ustálená zostava pohybov, ktoré spája rôzne techniky bojových umení. Dajú sa nacvičovať aj sólovo. Poznáme ich aj pod názvom kata.
 
FU SING
čínsky boh šťastia.
 
GEDAN
v japonských bojových umeniach označuje časť tela od drieku dole.
 
HAČIDAN
čierny pás ôsmeho stupňa. V japonských bojových umeniach titul označuje ,,profesora“ umenia.
 
HAITO
vnútorná hrana dlane (na strane ukazováka)
 
HARA KIRI
japonská rituálna samovražda , pri ktorej si samovrah rozpáral brucho.
 
IGA
odľahlá hornatá oblasť v Japonsku, kde trénovali nindžovia.
 
JAME
,,zastavte!" povel na prerušenie zápasu, alebo cvičenia počas tréningu
 
JANG, JIN
aktívny a pasívny, mužský a ženský a podobne, dialektické protiklady - pojmy z čínskej filozofie
 
JKA
Japan Karate Association, Japonská asociácia karate.
 
JOKOZUNA
veľký šampión, najvyššia z piatich kategorií v zapase sumo.
 
KAKATO
päta
 
KARATE alebo KARATE DO
cesta prázdnej ruky. Japonské bojové umenie, ktoré používa kopy a údery na všetky časti tela. Vyvinulo sa na Okinawe, badať v ňom silný vplyv čínskych škol bojových umení.
 
KATA
ustálená zostava bohybov, v ktorej sa protagonista bráni proti imaginárnym protivníkom. Mnohí majstri, ktorí sa podieľali na vziku karate, pokladajú kata za ,,dušu umenia".
 
KIAI
hlasný výkrik v japonských bojových umeniach, ktorý sprevádza útočný manéver. Zvyšuje účinnosť techniky a zastrašuje súpera.
 
KIME
,,ohnisko" okamih simultánneho zapojenia a prudkej kontrakcie všetkých aktívnych svalových skupín v čase dopadu úderu či kopu
 
KOHAI
,,mladší brat" mladší cvičenec, začiatočník.
 
KOŠI
predná časť chodidla
 
KUP
jedna z ôsmich kategorií taekwonda. Možno ju porovnávať s japonskou kategóriou kyu.
 
KYU
technický stupeň vyspelosti
 
LAKEŤ
technika boja zblízka známa takmer zo všetkých bojových umení. Osobitné využitie má v muaj thaj.
 
MAKIWARA
,,búchadlo" používané na posilňovanie rúk a nôh.
 
MUAJ THAJ
správny výraz pre thajský box.
 
NINDŽA
tajná japonská spoločnosť dokonale vyškolených vrahov. Od malička ich trénovali vo veľkom množstve bojových umení. Nindža znamená doslova ,,ten, kto sa zakradá".
 
OBLUKOVÝ KOP
používa sa doslova vo všetkých bojových umeniach. Je to pravdepodobne jeden z najúčinnejších kopov v arzenáli majstra bojových umení. 
 
PRÁZDNA RUKA
doslovný preklad japonského slova karate.
 
REI

pozdrav, úklon používaný pri zápasoch
 
SEIZA
typický japonský sed na pätách
 
SEMPAI
,,starší brat" starší, pokročilejší cvičenec.
 
SENSEI 
japonský výraz pre učiteľa alebo inštruktora. 
 
SIFU
inštruktor v kung - fu (slovo znamená otec). Stotožnuje sa s japonským sensei.
 
ŠAOLIN
kláštor v severnej Číne, kde sa údajne zrodilo kung - fu.
 
SOKUTO
vonkajšia hrana chodidla
 
ŠOTOKAN
škola japonského karate, ktorú založil Gičin Funakoši. Názov odvodený z Funakošiho pseudonymu Šoto. Pravdepodobne najrozšírenejší štýl v karate na svete.
 
SUMO
starobylá forma japonského zápasu presiaknutá religióznymi aspektami šintoizmu. Súťažiaci sa snažia dosiahnúť čo najvyššiu hmotnosť, aby mali prevahu nad súperom.
 
ŠURIKEN
vrhacia hviezdica s ostrými hrotmi vyrobená zo železa. Obľúbená zbraň nindžov. Používa sa v rôznych tvaroch a veľkostiach.
 
ŠUTO
vonkajšia, malíčková hrana dlane
 
TAMAŠIWARA
japonská technika overovania sily úderu prerážaním tvrdých materialov rôznymi časťami tela. Majstri bojových umení sa neustále snažia o nové rekordy.
 
TAO
čínsky výraz pre cestu. Je to neviditeľná sila alebo energia prítomná vo všetkých veciach vo vesmíre.
 
TATAMI
rohože používané v japonských domoch na pokrytie dlážky, bežný podklad( žinienka na cvičenie)
 
THAJSKÝ BOX
pozri MUAJ THAJ
 
TOBOK
úbor alebo tunika v taekwonde. Skladá sa z voľnej sukne a nohavíc upevnených opaskom.
 
TONFA
zbraň okinawských roľníkov (pôvodne rukoväť ručného mlátu). Obyvatelia Okinawy ju začali používať proti japonským okupantom po zákaze zbraní. Používa sa v karate na zdokonaľovanie techník. Americká polícia používa upravenú tonfu namiesto tradičného obuška.
 
UEŠIBA
Morihei Uešiba, zakladateľ aikida
 
ÚSTREDNÁ LÍNIA
základnaá teória wing čun fu. Žiaci sa učia brániť a útočiť na imaginárnu čiaru, ktorá vedie stredom tela. Údajne v nej sídlia všetky dôležité orgány.
 
VITÁLNE BODY
životne dôležité body na tele. Veľký majster dokáže úderom na tieto body spôsobiť smrť.
 
WAZARI
polovica bodu v súťažnej disciplíne
 
WING ČUN
čínske bojové umenie, ktoré sa pokladá za jednu z najefektívnejších foriem kung fu. Vyvinula ho žena, Jim Wing Čun. Hlavnou zásadou je uspornosť pohybov. Umenie silne ovplyvnilo Brucea Leeho pri formovaní vlastného štýlu džít kune do. Wing čun znamená prekrásna jar.
 
WU ŠU
činský výraz pre vojenské umenia. Dnes sa používa ako všeobecný názov pre vysoko akrobatické bojové umenia v Číne.
 
ZANŠIN
stav mysli, o ktorú usilujú mnohé japonské bojové umenia. Protagonista je pokojný a uvedomuje si každý pohyb protivníka.
 
ZEN
náboženská filozofia, ktorá tvrdí, že človek môže dosiahnuť satori, čiže osvietenie, prostredníctvom meditácie. Jej zakladateľom bol indický mních a svätec Bodhidharma. Zen využíva nelogické verše nazývané koany, aby sa myseľ očistila od každodenných starostí a dostala sa do meditatívneho rozpoloženia. V Číne sa nazýva čan alebo čchan. Zen bol veľmi obľúbený u japonských samurajov.
 
ZURKANE
perzský alebo iránsky termín pre výkonného človeka. Systém vysoko špecializovaných silových cvičení. Toto umenie je staré 3000 rokov, pochádza z obdobia vlády Dária. Pravdepodobne sa využívalo pri výcviku Dáriových osobných stráží. 
 
ŽELEZNÁ DLAŇ
smrtiaca technika kung - fu. Majster, ktorý ju ovláda, dokáže zabiť  jedniným úderom. Vyžaduje dlhé roky posilňovania predlaktia a dlane, kým ruka nie je tvrdá ako železo. 
© copyright 2006 / Kickbox.sk. Powered by Isotoxin Industries.